3 robotscanners om tot 15.000 pagina’s per dag te digitaliseren

KBR zal dankzij de aankoop van drie geautomatiseerde scanners haar online aanbod met maar liefst 15.000 pagina’s per dag, of 3.000.000 pagina’s per jaar kunnen uitbreiden. Het gaat specifiek om Belgische boeken en tijdschriften uit de 19de en de 20ste eeuw. Met deze toestellen kunnen ze sneller worden gedigitaliseerd en dus online toegankelijk gemaakt.

Een wereld in verandering

Net als de technologische mogelijkheden, evolueren ook de behoeften van het publiek. Gebruikers willen toegang tot de collecties ‘op afstand’ en onderzoekers in het bijzonder hebben steeds vaker grote hoeveelheden data nodig (Collections as Data). Om aan de nieuwe behoeften van onderzoekers te kunnen tegemoetkomen, moet het digitaliseringstempo omhoog, vooral voor de collecties van Belgische boeken en tijdschriften van de 19de en 20ste eeuw.

Bronnen van onschatbare waarde voor onderzoek

Bij onderzoekers heerst een grote vraag naar de omvangrijke collectie Belgische boeken en tijdschriften uit de 19de en 20ste eeuw van KBR. Dankzij de inzet van robots en dus de gedeeltelijke automatisering van de scanprocessen kan het tempo aanzienlijk worden opgedreven en kan KBR dit aanbod snel en exponentieel uitbreiden. Momenteel worden de robots getest in het kader van het project ARTPRESSE, dat Belgische kunst bestudeert aan de hand van de populaire periodieke pers. Er werden al tienduizenden pagina’s gescand, die ook werden toegevoegd aan www.belgicaperiodicals.be, het platform voor gedigitaliseerde tijdschriften van KBR.

15.000 pagina’s per dag, 3.000.000 per jaar

Wat is de impact van deze robots op het digitaliseringsbeleid van KBR? Door de digitaliseringsketen deels te automatiseren kunnen we de volumes uitbreiden met ca. 15.000 pagina’s per dag voor de collecties boeken en tijdschriften. Zo kunnen onze erfgoedspecialisten zich focussen op de meest kwetsbare en kostbare documenten en objecten, want die moeten nog altijd met de hand worden gedigitaliseerd. Dit is dus een nieuwe – cruciale – stap in de ontwikkeling van de digitaliseringsactiviteiten van KBR.

Bijzondere aandacht voor collectieveiligheid

De veiligheid van de collecties krijgt bij KBR altijd de hoogste prioriteit. Net zoals bij het manueel scannen van documenten worden bij het scannen met robots de hoogste standaarden in acht genomen. Enkel documenten die aan strikte voorwaarden voldoen (staat van het document, formaat …), kunnen met de nieuwe toestellen worden gescand. Tot slot nog dit: ‘de mens’ blijft ook bij het geautomatiseerd scannen een centrale rol spelen in het digitaliseringsproces, bijvoorbeeld bij de controle van de staat van het document voor het sannen of bij het aansturen en overzien van het digitaliseringsproces.