Neem deel aan de Toots Challenge

Een van de grootste Belgische musici aller tijden werd 100 jaar geleden geboren in Brussel. Hij reisde de wereld rond en liet overal een geweldige indruk na … met zijn muzikaliteit, zijn inspirerende en zeker ook aimabele persoonlijkheid.

Wat betekenen Toots’ muziek en hijzelf vandaag voor muzikanten van verschillende generaties? Kennen jongere muzikanten hem nog en hoe wordt hij herinnerd?

De Toots Challenge onderzoekt het door hen uit te dagen om aan de slag te gaan met zijn muziek en hun eigen interpretatie te delen met een zo ruim mogelijk publiek!

Iets voor u?

Stuur het MIM (Muziekinstrumentenmuseum) dan uw versie of interpretatie van een Tootsnummer of uw eigen compositie die u bedacht als hommage aan de muzikant (beeld + geluid, maximum 3 minuten, mp4, korte bio en motivatie).

Kies taal, instrument(en) en gezelschap waar u zich goed bij voelt. De inzendingen worden vanaf 3 mei telkens een week getoond in het MIM waar bezoekers hun stem kunnen uitbrengen.

Op 25 juni 2022 worden de laureaten uitgenodigd om het beste van zichzelf te geven voor een jury die de beste beloont met … een optreden op een Brussels podium!

Toots Thielemans

Doe mee!

Stuur uw inzending in vóór 20 juni 2022 zodat ze getoond kan worden aan de bezoekers van het MIM en zij u een plekje bezorgen in de finale op 25 juni 2022.

Eén adres: vasb@zvz.or, vermeld Toots Challenge in de titel.

Bestanden stuurt u best via een WeTransfer-link in de mail. Heeft u nog een vraag? Stuur dan een mail naar vasb@zvz.or voor meer info.