17de-eeuwse herbaria nu digitaal te raadplegen

Photo : KU Leuven Imaging Lab

Herbaria uit Brussel gedigitaliseerd

15 Brusselse herbaria uit de 17de eeuw werden recent gedigitaliseerd en staan nu online. Blader naar hartenlust door ‘Het Tweede Deel van den Cruytbock’ en heel wat andere pareltjes.

Kwetsbaar erfgoed

Herbaria zijn verzamelingen gedroogde opgeplakte planten. Het zijn zeer kwetsbare boeken. Het oudste exemplaar uit deze collectie dateert uit 1617-1620. De gedroogde planten zijn op papier bevestigd en werden soms voorzien van een etiket met toelichting. Wanneer dit papier soepeler is dan de planten zelf en bovendien nog begint te slijten, ontstaan er problemen wanneer iemand de boeken consulteert.

Door de herbaria te digitaliseren en beschikbaar te stellen, verminderen we de kans op verdere schade. Daarom werd het onderzoeks- en restauratieproject Herbarii Bruxellenses opgestart. Het Fonds Pastoor Manoël de la Serna van de Koning Boudewijnstichting financiert het onderzoek.

De herbaria zijn niet allemaal in goede staat

Uniek in België

Deze collectie gedroogde planten in albumvorm is voornamelijk afkomstig van de jezuïetenkloosters van Brussel, Leuven en Gent en van de priorij van Zevenborren bij Brussel. Naast inheemse planten zijn ook uitheemse, zelfs exotische, soorten vertegenwoordigd. De verzameling is niet alleen uniek in België, maar ook uitzonderlijk op internationaal niveau.

Online samengebracht

U vindt alle gedigitaliseerde herbaria nu in onze catalogus. Ze werden ook gegroepeerd op Belgica, de digitale bibliotheek van KBR.