Conservering: temperatuur en relatieve vochtigheid

De temperatuur en de relatieve vochtigheid zijn de belangrijkste factoren die de staat van de collecties doorlopend beïnvloeden. Abnormale waarden van deze twee factoren, die door hun wisselwerking onlosmakelijk verbonden zijn, kunnen ernstige verwering veroorzaken die in de ergste gevallen onomkeerbaar is.

 

Gecentraliseerd meetsysteem

Om goede conserveringsvoorwaarden te verzekeren dient men dus over een grondige kennis te beschikken van de klimaatvoorwaarden waaraan de collecties zijn blootgesteld. Gelet op de oppervlakte van de magazijnen in KBR, is zoiets enkel mogelijk door een gecentraliseerd en geautomatiseerd systeem te installeren dat de temperatuur en de relatieve vochtigheid in de verschillende conserveringsruimtes continu meet. Een ambitieus project daartoe wordt momenteel uitgevoerd in KBR.

 

Evaluatie van risico’s

De metingen van het binnenklimaat, die worden geconfronteerd met de metingen van het buitenklimaat die we dagelijks ontvangen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), laten ons toe de potentiële risico’s van beschadiging van de collecties te evalueren en de diagnoses te maken die nodig zijn met het oog op de uitvoering van een klimaatbeheersingsbeleid.

 

De rol van het gebouw

Het is belangrijk te begrijpen hoe het gebouw reageert op externe klimaatschommelingen willen we optimale maatregelen kunnen nemen die passen in een benadering van duurzame ontwikkeling. Deze maatregelen kunnen bestaan in zowel passieve klimaatbeheersing (betere isolatie van de muren, dubbele beglazing ….) als actieve klimaatbeheersing (wijziging van de parameters voor de klimaatregelingscentrales, modernisering van de klimaatregelingscentrales …).

 

Waarschuwing via sms

Bovendien zal het waarschuwingssysteem (sms, e-mails …), dat zal worden verbonden met het gecentraliseerde en geautomatiseerde systeem voor continue meting van de temperatuur en de relatieve vochtigheid, toelaten zeer snel te reageren om schade aan de verzamelingen in geval van incident te beperken of zelfs te voorkomen.