KBR vanaf nu ook op Github

KBR heeft sinds kort een GitHub-account. GitHub is een online platform waarop de broncode van software geplaatst kan worden. Met lopende onderzoeksprojecten als DATA-KBR-BE en BELTRANS zal KBR in de toekomst steeds vaker gebruik maken van softwarecode, die we vrij ter beschikking willen stellen.

Waarom GitHub?

KBR wil inzetten op ‘Open Science’, waarbij onderzoeksresultaten en data zoveel mogelijk vrij beschikbaar zijn. GitHub wordt vaak gebruikt voor Open Source-software. Het platform registreert de versies van de softwarecode doorheen de ontwikkeling, zodat men er later eenvoudig naar kan teruggrijpen. U kunt er dus niet alleen onze softwarecode bekijken, maar ook fouten signaleren en (delen van) de code hergebruiken voor uw eigen software.

FAIR data: een goede praktijk

KBR zet steeds meer in op het delen van haar data. We zetten daarom in op de FAIR-principes. Dat zijn richtlijnen voor het beschrijven, opslaan en publiceren van wetenschappelijke data.

FAIR is een acroniem voor:

  • Findable – vindbaar
  • Accessible – toegankelijk
  • Interoperable – uitwisselbaar
  • Reusable – herbruikbaar

Het platform GitHub is een eerste stap manier om onze softwarecode FAIR te maken.