Boekenreeks ‘La Librairie des ducs de Bourgogne’

Ontdek de Librije van de Bourgondische hertogen in het KBR museum, waar u meer te weten komt over deze bijzondere schat.

Ontdek het KBR museum

 

 

Over de boekenreeks

De Librije van de Bourgondische hertogen is een unieke collectie handschriften. Van de ongeveer duizend handschriften die ze bij de dood van Karel de Stoute telde, worden er op dit moment ongeveer 300 in de Handschriftenafdeling van KBR bewaard. Deze reeks boeken, die aan de Librije gewijd is, beschrijft het geheel van deze handschriften volgens een typologische klassering naar de teksten verspreid over in totaal acht volumes.

Aan het begin van de 15de eeuw legt de eerste hertog van Bourgondië, Filips de Stoute, de grondslag voor wat een uitzonderlijke bibliotheek zal worden. Mettertijd zal zij de trots zijn van Filips’ opvolgers, Jan Zonder Vrees, Filips de Goede en Karel de Stoute. De boekenliefde wordt een familie-aangelegenheid: ieder zal op zijn manier trachten de verzameling uit te breiden, zodat deze een echte afspiegeling wordt van de macht en het prestige van de Bourgondische staat.

Machtig, zeker, maar ook kwetsbaar: de dood van de ambitieuze Karel de Stoute vóór Nancy in 1477 zal het lot van de Zuidelijke Nederlanden drastisch veranderen. De laatste hertog van Bourgondië laat een bibliotheek van bijna 1000 volumes achter. De kwaliteit van de bewaard is uitzonderlijk. Heel wat kunstenaars, kopiisten, auteurs en vertalers hebben hun talent gewijd aan de verrijking van deze waarlijk vorstelijke bibliotheek.

 

 

Reeds verschenen:

  • Volume I : Textes liturgiques, ascétiques, théologiques, philosophiques et moraux. 2000
  • Volume II : Textes didactiques. 2003
  • Volume III : Textes littéraires. 2006
  • Volume IV : Textes historiques. 2009
  • Volume V : Textes historiques. 2015

 

Nog te verschijnen:

  • Volume VI : Hagiografische, bijbelse en klassieke teksten.
  • Volume VII : Handschriften die in andere instellingen bewaard worden.
  • Volume VIII : Dit laatste deel zal een index van de vermelde handschriften en incunabula bevatten alsmede een iconografische index (meer dan 3000 treffers), een lijst van incipits en explicits, verschillende indices op naam en van de teksten alsook een algemene, cumulatieve bibliografie.

 

Notities

Elk handschrift wordt bestudeerd volgens een vast patroon, vanuit codicologisch, historisch, textueel en kunsthistorisch standpunt. Deze beschrijvingen vervolledigen en actualiseren de catalogi van Van den Gheyn en Gaspar en Lyna, en worden vergezeld van commentaar (status quaestionis, nieuwe onderzoeksperspectieven, etc.) en een geactualiseerde bibliografie.

 

Categorieën in de beschrijving

Nummer – Signalement / Titel – Identificatie / Auteur / Genre – Klassering (typologie) / Aanduiding / Inhoud (inventaris en identificatie van de teksten) / Incipit / Incipit tweede folio / Explicit / Colophon / Kopiist / Vertaler / Taal / Schrifttype / Editie / Datering / Oorsprong / Herkomst / Vermeldingen in de inventarissen / Codicologische beschrijving (materiaal, aantal folio’s, afmetingen, structuur van de katernen, justificatie, etc.) / Decoratie / Illustratie / Secundaire illustratie (marginale decoratie) / Toeschrijving van de illustratie / Heraldiek / Boekband / Opmerkingen / Commentaar / Bibliografische oriëntatie.