Data Science Lab

Het KBR Data Science Lab is een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum dat inspiratie, expertise en middelen wil samenbrengen voor onderzoek naar het gebruik van data intelligence in de culturele erfgoedsector.

Projectdoelstellingen

Het Data Science Lab heeft twee grote doelstellingen:

  • Fundamenteel en toegepast onderzoek vergemakkelijken in disciplines zoals wiskundige modellering, beeld- en natuurlijke taalverwerking.
  • De toepassing van relevante onderzoeksresultaten in digitaliseringsworkflows bevorderen.

Wat is datawetenschap?

Onze samenleving verandert voortdurend door de snelle ontwikkeling van digitale technologieën, waarbij onzichtbare getallen ons in staat stellen te horen, te lezen, te zien, te leren en te creëren op manieren die vroeger onmogelijk werden geacht.

Deze transformatie heeft geleid tot de opkomst van de datawetenschap (‘data science’), waarbij men gegevens verzamelt en analyseert om er nieuwe informatie uit te halen, onbekende patronen te ontdekken en kunstmatige intelligentie (AI) te trainen om nieuwe diensten te leveren.

“Data zijn als ruwe [olie]. Waardevol, maar ongeraffineerd niet echt bruikbaar. Het moet worden omgezet in gas, plastic, chemicaliën, enz. om een waardevolle entiteit te creëren die een winstgevende activiteit aandrijft. Data moeten op dezelfde manier worden afgebroken, geanalyseerd om waarde te hebben.” –Michael Palmer

Partners

Het KBR Data Science Lab werd opgericht op basis van een langdurige samenwerking met de onderzoeksgroep Digital Mathematics (DIMA) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Deze samenwerking wordt ondersteund en gefinancierd door het Belgisch Wetenschapsbeleid (Belspo) in het kader van het FED-tWIN programma.

Projectleider

Prof. Dr. Tan Lu

Promotoren

  • Frédéric Lemmers, Hoofd Digitalisering, KBR
  • Prof. dr. Ann Dooms, Hoofddocent Digitale Wiskunde (DIMA), VUB