Selectiebeleid (BESOCIAL)

Dit document bevat het beleid van KBR voor de selectie van sociale media-data. Het is bedoeld als leidraad voor de collectiebeheerders en webarchivarissen van KBR om sociale media te selecteren. Het dient ook om lezers en bibliothecarissen informatie te verschaffen over de inhoud en de grenzen van de verzamelde sociale media. Dit document legt criteria vast en is zo de kwaliteitsstandaard voor de collectie.

 

Selectiecriteria

De inhoud van de verzamelde sociale media (via hashtags en accounts) moet relevant zijn voor de Belgische samenleving. Naast dit vaste kader zijn er bijkomende selectiecriteria uitgeschreven, gelinkt aan cultureel erfgoed, en aan de missie en collecties van KBR.

  • Inhoud in alle talen mag worden opgenomen, niet alleen in de drie officiële talen van België.
  • Inhoud die verband houdt met het cultureel erfgoed van België:

“Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor alles wat door vorige generaties is gemaakt en wat nu nog bestaat en een grote waarde heeft voor de Belgische gemeenschap. De BESOCIAL-definitie van dit erfgoed is ruim en omvat roerend, onroerend en immaterieel erfgoed.

Ook de volgende thema’s maken hier deel van uit: hot topics in België, sportevenementen, festivals, herdenkingen, literatuur, minderheden, feestdagen, geografische regio’s, musea, kunstevenementen, voeding, monumenten, stakingen, media, …”

  • Geen privé accounts (niet-publieke accounts van privépersonen zijn uitgesloten)
  • Geen privéberichten

 

Wettelijk kader

KBR is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van bibliotheekmateriaal aan het Belgische publiek.

De missie van KBR omvat vier doelstellingen die van toepassing zijn op de archivering van sociale media:

  • Alle in België uitgegeven publicaties en die van in België gedomicilieerde auteurs die in het buitenland zijn uitgegeven, alsook in het buitenland uitgegeven publicaties over België verwerven en bewaren voor wettelijk depot, ongeacht het gebruikte medium.
  • Cultureel erfgoed beheren, bewaren en aanvullen.
  • Wetenschappelijkedata, archiefdata of documentatiedata gelinkt aan de collecties verzamelen.
  • Websites verzamelen en inventariseren die verband houden met de opdrachten van KBR, met uitzondering van blogs en privé-websites.
Ontdek de collecties

 

 

 

Collectie

De gegevens van het sociale mediaplatform Twitter zullen worden verzameld met behulp van de Social Feed Manager Tool. Deze opensourcesoftware verzamelt informatie uit de openbare API van Twitter. Tweets worden verzameld van specifieke gebruikers, net als hashtags. Instagramposts van specifieke gebruikers en hashtags zullen eveneens worden verzameld.

De lijst van handles en hashtags van Twitter en Instagram waaruit de verzameling zal bestaan, komt uit twee bronnen:

  1. suggesties van het publiek via een crowdsourcingcampagne
  2. het BESOCIAL-team

Via kwaliteitscontrole wordt de input van het Belgische publiek getoetst aan de missie van KBR zoals ze hierboven beschreven staat.

 

Cross-check

Alle ingezonden hashtags en accounts worden onderworpen aan een cross-check door KBR-medewerkers voordat zij in de collectie worden opgenomen. Zo zijn we zeker dat de inzendingen voldoen aan de criteria van het selectiebeleid.

 

Resultaat

De verzamelde content van de ingezonden hashtags en accounts (Twitter en Instagram) vormen een thematische born-digital collectie. De lijst met hashtags en accounts zal beschikbaar worden gemaakt op de website van KBR. Een automatisch bijgewerkt dashboard van de collectie op Twitter zal eveneens worden opgesteld in de lente van 2022.

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u contact opnemen via cevinpl@xoe.or.

 

Gepubliceerd in juli 2021