Wat zegt de wetgeving precies?

Indien u graag de wetteksten zelf naleest, dan kunt u de geconsolideerde versies raadplegen van:

Of als de geschiedenis van de wetgeving je interesseert, kun je de oorspronkelijke versie en de opeenvolgende wijzigingen raadplegen: