LOD-ISNI

Linked open data (LOD) en ISNI als key identifier voor cultureel erfgoed

Doel van dit project

Het LOD-ISNI project laat KBR toe om netwerkactiviteiten te realiseren die de samenwerking met internationale partners op lange termijn bevorderen en die het gebruik van linked open data en van ISNI als essentiële identifier en verbindingselement voor cultureel erfgoed stimuleren.

Partners

Het LOD-ISNI project is gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid BELSPO in het kader van Internationale netwerkvorming en is het resultaat van een samenwerking tussen:

Looptijd

December 2020 – eind maart 2023

Activiteiten

Contact

Ann Van Camp

naa.inapnzc@xoe.or