Restauratieprogramma’s met de steun van het Fonds Pastoor Manoël de la Serna

Het Fonds Pastoor Manoël de la Serna van de Koning Boudewijnstichting verleent zijn steun aan verschillende restauratieprogramma’s. Lees meer over ons restauratieatelier.

 

Gezicht op Leuven (ca. 1540)

Het oudste bekende gezicht van de stad Leuven, een prent bestaande uit 18 houtgravures met een totale lengte van 3,60 meter en een hoogte van 50 centimeter, werd ter gelegenheid van de tentoonstelling Op zoek naar Utopia gerestaureerd met steun van het fonds.

 

Rijmbijbel van Jacob van Maerlant

De dertiende-eeuwse codex met een bijbelverhaal in verzen, de zogenaamde Rijmbijbel van Jacob van Maerlant (Brussel, KBR, ms. 15001), staat bekend als het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands. Met de toegekende financiering kon KBR een conservatiebehandeling opstarten met inzet van aangepaste technologie.

 

Houtsneden van de Chalcografie

De Chalcografie bewaart meer dan 6.000 oude en moderne gegraveerde platen (hout en koper). Sommige van die houtsneden dateren van de 16de eeuw en zijn soms het slachtoffer van plantenetende insecten en hun larven. Ze moeten dus onder handen worden genomen om hun voortbestaan te verzekeren.

 

Fonds ‘Stad Brussel’

Een aanzienlijk deel van de boeken uit het fonds ‘Stad Brussel’ (collectie oude en kostbare drukwerken) verkeert in een kritieke staat van bewaring. Het gaat om de boeken van de Koninklijke Bibliotheek van de Nederlanden die de Spaanse koning Filips II heeft opgericht, naast boeken afkomstig uit de kloosters en abdijen van het oude hertogdom Brabant, die de Fransen ten tijde van de Revolutie hebben afgeschaft. De beschadiging is afhankelijk van de bewaaromstandigheden die meer dan twee eeuwen geleden in die religieuze instellingen van toepassing waren.

Atlas van Jacob van Deventer

De atlas van Jacob van Deventer (ca. 1500-1575) van zijn kant telt 74 stadsplattegronden van de oude Nederlanden die in opdracht van Filips II werden gemaakt; ze zijn gekleurd met aquarel maar bevestigd op zuurhoudend karton. Die plattegronden zijn uiterst belangrijk in wetenschappelijk, geografisch en cartografisch opzicht en in het licht van de geschiedenis van de betrokken steden. De bedoeling van het restauratieprogramma is om de plattegronden te scheiden van hun zuurhoudend karton en op die manier hun bewaring te verbeteren. Tegelijk wordt het mogelijk om eventuele opschriften op de keerzijde van de kaarten te ontdekken.