Conservering: stofverwijdering

De collecties stofvrij maken is een onderdeel van het preventieve conserveringsprogramma.

Het belang van het stofvrij maken van de collecties is rechtstreeks verbonden met de risico’s van stofontwikkeling:

  • vervuiling
  • afschuring van oppervlakken
  • chemische agressie (verzuring, oxidatie, sulfatering)
  • biologische agressie die de ontwikkeling van schimmelvorming (bij een grote relatieve vochtigheid) en insecten mogelijk maakt.

 

In functie van de indeling van de lokalen, de hoeveelheid stof en de gekozen methode wordt deze handeling rechtstreeks in de opslagplaatsen dan wel in een speciaal uitgeruste ruimte uitgevoerd.

De teams dienen over kwaliteitsvolle uitrusting te beschikken, zowel voor handmatige als mechanische stofverwijdering.

 

Gespecialiseerd personeel

De collecties worden stofvrij gemaakt door personeelsleden die een opleiding hebben gekregen in het correct omgaan met de boeken. Zo nodig worden deze personen bijgestaan door experts.

 

Gespecialiseerd materieel

Om de collecties stofvrij te maken we, gelet op het grote aantal boeken, zoveel mogelijk gebruik van machines die toelaten een groot aantal boeken in korte tijd te behandelen. Dat kan echter alleen wanneer de omstandigheden dit toelaten. De behandelde werken dienen in goede staat te verkeren, er mag geen risico zijn dat ze schade oplopen en hun afmetingen moeten binnen de grenzen van de machine vallen.

Naar het voorbeeld van andere grote instellingen beschikt KBR daarom over een Depulvera-machine. Deze machine werd speciaal voor dit doel ontworpen. In enkele seconden nemen de zachte draaiende borstels, die gekoppeld zijn aan een HEPA filterstofzuiger, het stof weg van elke zijde van een boek.